24 maart 2018 – Algemene Ledenvergadering SIOK

Op zaterdag 24 maart 2018 vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de SIOK plaats. Deze is uitsluitend voor SIOK leden toegankelijk.

Locatie

De Hilt
Hasselaarlaan 1C
3755 AV  Eemnes

Agenda

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 1. Notulen ALV 2017 zoals gepubliceerd in SIOK-magazine 2017-2.
 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
 1. Jaarverslag 2017.
 1. Financieel verslag penningmeester.
 1. Verslag kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie.
 1. Verslag van de ledenadministratie/ ledenoverzicht.
 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn volgens art. 8.8 van het Rasclub Reglement en herkiesbaar zijn:

Voorzitter Marian van Huis

Secretaris: Jessika Mastebroek

Algemeen bestuurslid: Agnes Bakker- de Bruin

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 3 weken voor de vergadering bij de secretaris.

 1. Up date van de kittenbemiddeling / kateroverzicht / herplaatsers.
 1. SIOK-informatiestand / activiteiten
 1. Evaluatie SIOK-award
 1. Evaluatie SIOK-magazine en SIOK-website
 1. Vaststelling datum ALV in 2019.
 1. Sluiting